TA coaching

Je bent oké zoals je bent, en je kunt veranderen

CONTACT EN CONTRACT

Een coachingstraject duurt gemiddeld 5 á 10 gesprekken en wordt afgestemd op de coachingsvraag en de wens van de coachee.

Coaching an zich is doelgericht in tegenstelling tot mindfulness. Het maakt het mogelijk om bewustzijn, opties en vaardigheden te ontwikkelen. Problemen in de persoonlijke sfeer of op het werk worden hanteerbaar en het algeheel functioneren wordt versterkt. Transactionele analyse (TA) coaching biedt ook de mogelijkheid om  de autonomie in relatie tot de omgeving te vergroten. Autonoom zijn betekent handelen vanuit een volwassenen en verantwoordelijke rol, ipv reageren op basis van belemmerende overtuigingen, emoties of ideeën over wat ‘hoort’ en ‘kan’ (in TA termen script genoemd).

UITGANGSPUNTEN

− ik ben oke/jij bent oke: gelijkwaardigheid
− ruimte voor wat zich aandient
− coaching in context
− werken in het hier en nu