Over Jiva

Jiva is een organisatie die zich bezighoudt met begeleiding bij persoonlijke groei, opgezet door Ana Trajanovska. Bij Jiva wordt je begeleid op je persoonlijke groeireis. Ter ondersteuning van deze reis bieden wij yoga, coaching en (meditatie) training. In al deze activiteiten werk je aan bewustwording – oftewel leven in het hier en nu – en het verbeteren van je focus en kracht. 

Missie

Jiva is gegrond in de yoga filosofie en heeft als doel om mensen te helpen om hun persoonlijke groeireis te starten of te vervolgen. Onze doelstelling is een directe respons op het groeiend aantal mensen die ‘in het hoofd’ leven. In de afgelopen 10 jaar is de hoeveelheid burn-out klachten aanzienelijk gegroeid. Ook mensen die hier geen last van hebben kunnen baat ondervinden van zelfkennis en bewustwording. Jiva streeft ernaar om in 2025 een aanzienelijk groei aan authentieke mensen in Utrecht te zien. Vanuit deze basis worden we met elkaar verbonden en daarmee wordt het algemene welzijn bevordert.

Betekenis

Het woord jīva verwijst naar de onsterfelijke essentie/ziel van een levend wezen. Het woord is afgeleid van het Sanskrit woord jivás, wat ademen betekent. Het heeft dezelfde oorsprong als het latijnse woord vivus, wat ‘levend’ betekent. Het doel van onze organisatie is om mensen in contact te brengen met deze levendige zelf. Hieruit vloeit geluk en vrijheid.

Ana Trajanovska

Ana Trajanovska

Oprichter

“Yoga zuivert en verbindt mensen” zegt Ana (37) die vanuit die gedachte Jiva opzette. Ana is bevlogen en voelt zich graag verbonden met de natuur en andere mensen. Wat haar kenmerkt is een oprechte betrokkenheid en grote passie voor yoga, het coachingsvak en meditatie. Vanuit persoonlijke ervaringen heeft ze gemerkt hoe verrijkend deze combinatie kan zijn voor het welzijn en de persoonlijke groei van individuen en dit wil ze graag delen. Het opzetten van Jiva maakt dit mogelijk.